16

روند استرداد وجه

روند استرداد وجه

زمان استرداد وجه در صورت انصراف از خرید کالا 24 ساعت پس از انصراف می باشد و روند استرداد وجه به اینصورت است که کارشناسان فروشگاه با شما تماس حاصل کرده و کارت بانکی بنام خریدار که واریز وجه از طریق آن انجام شده باشد  را از شما دریافت کرده و وجه به حساب شما بازگردانده می شود .

نکته : در صورتی که کارت به نام خریدار نباشد و خرید توسط همان کارت انجام نشده باشد امکان استرداد وجه به حساب شخص دیگر امکانپذیر نمی باشد .