16

نحوه ثبت شکایات مصرف کنندگان

مشتریان محترم می توانند در صورت نیاز به ثبت شکایات و یا پیگیری شکایات از طریق ایمیل Info@digittery.com و یا از طریق تماس با تلفن 04136676814 و یا پیام متنی با شماره 09924564745 شکایت خود را ثبت و یا پیگیری نمایند